Список предметов

Математика
Литература
Алгебра
Русский язык
Геометрия
Английский язык
Химия
Физика
Биология
Другие предметы
История
Обществознание
География
Українська література
Українська мова
Казак тили
Беларуская мова
Информатика
Экономика
Право
Загальна характеристика грибів
спросил от в категории Биология

1 Ответ

Вегетативне тіло грибів називається грибницею, або міцелієм, воно складається з окремих ниток — гіфів. Залежно від будови гіфів гриби поділяють на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи міцелію не мають перегородок і є мовби однією сильно розгалуженою гігантською клітиною, у вищих грибів вони розділені поперечними перегородками на клітини, їхній міцелій багатоклітинний.

Гриби є гетеротрофами і поглинають поживні речовини всією поверхнею тіла. Які організми мають гетеротрофний тип живлення? Розмножуються гриби нестатевим і статевим способами за допомогою різних типів спор. У деяких випадках для продукування спор формується спеціальна структура — плодове тіло.

Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основу якої зазвичай складає хітин — речовина, властива комахам. Усередині клітини добре помітні ядра (частіше їх декілька), мітохондрії і рибосоми (зазвичай вони не пов’язані з мембранами). Комплекс Гольджі та гранулярна ендоплазматична сітка розвинені слабко. Важливою особливістю будови грибів є відсутність пластид. Пригадайте, що це за органела. Для яких організмів вона властива і яку функцію виконує? Запасні продукти відкладаються у вигляді глікогену або жиру, крохмаль ніколи не утворюється. Чому не утворюється крохмаль у грибів ?

Опираючись на отриману інформацію, скажіть, що спільного у грибів з тваринами, а що — з рослинами.

Гриби займають проміжне положення між тваринами і рослинами, оскільки характеризуються рядом ознак, що роблять їх подібними, з одного боку, до тварин (гетеротрофний тип живлення, в оболонці є хітин, запас поживних речовин у вигляді глікогену, в результаті обміну речовин утворюється сечовина), а з другого — до рослин (необмежений ріст, живлення шляхом вбирання поживних речовин усією поверхнею гіф).

Залежно від характеру живлення гриби поділяють на сапрофіти, паразити і симбіонти. До сапротрофів належать гриби, що живуть за рахунок відмерлих організмів. Велика кількість грибів-сапрофітів живе в ґрунті, у лісовій підстилці, купах прілої соломи.

Гриби-паразити живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин і тварин. Живляться вони за рахунок організмів, на яких оселилися, і часто є збудниками інфекційних захворювань. Інколи гриби вступають у симбіоз (співжиття) з водоростями і навіть вищими рослинами. У процесі симбіозу можуть виникати нові утворення, наприклад, лишайники, мікориза (співжиття гриба з коренями вищої рослини).

Гриби енергійно дихають і потребують кисню; лише деякі з них, наприклад, дріжджі, можуть одержувати енергію в процесі бродіння.

4. Узагальнення і систематизація знань.
ответил от
x
...